SJ Zsh 97

SJ

Fungerar till 90% har hjulplattor som skall svarvas. Hjulen har bytts ut fr