SJ E 901

SJ

Sveriges vanligaste ånglok

Mellan 1907 och 1920 anskaffade SJ 133 stycken E-lok. Det blev den loktyp som tillverkades i flest exemplar. Det första loket var E 900 och står nu på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Vårt lok E 901 är alltså det andra i serien. Loktypen togs fram för tjänstgöring i Norrland men sattes efter hand in i godstrafik över hela landet. E 901 gick också först också i norra Sverige men kom senare att stationeras i Gävle och Göteborg innan loket i början av 50-talet kom till Skåne. Här drog loket godståg fram till att det ställdes av 1963.

Loket konserveras och stod bland annat uppställt i lokstallet i Sjöbo innan det på 70-talet flyttades till Orsa. När det slopades som beredskapslok så stod det i ett skjul i Hedsjön. Här hämtade vi loket 1994 och transporterar det till Malmö.

Efter upprustning använde vi loket under flera år som dragkraft i många olika arrangemang.

På grund av brist på uppställningsplats under tak så lånar vi sedan 2004 ut loket och två personvagnar till den då nybildade föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. De använde det regelbundet loket i sin verksamhet. Samarbetet fungerar bra och det är tänkt att loket skall stanna där tills vidare. Loket har flyttats till FSVJ i Oxelösund som har använt detta som sitt driftslok.
Möjligheten finns även att vi kan hämta hem loket för olika arrangemang.

De flesta av E-loken moderniserades efter hand med framflyttad panna och en främre löpaxel. Loken fick då bättre gångegenskaper och högre toppfart. Men de förlorade samtidigt sin skönhet och elegans. Vårt lok är inte ombyggt och representerar även ett mycket vanligt SJ-lok i Skåne.

E-loken har till och med funnits på en skånsk privatbana då Skåne-Smålands Järnväg köpte 1937 ett begagnat lok av SJ.