MFH 1

MFH

Sveriges tyngsta och starkaste treaxliga ånglok

Malmö Frihamsbolag bildades 1921 och för växlingen i hamnen inköptes omgående två nya lok från Tyskland. Ett ånglok och ett motorlok. Ångloket tillverkades 1922 av Henschel i Kassel .

Det var redan för sin tid ett omodernt lok med sadeltank och utan överhettning. Men loket var däremot starkt med en dragkraft på 6,6 Mp. Tjänstevikten var den högsta för treaxliga lok medan materialvikten slogs av SJ lokaltågslok av Ke/K4 typ.

Hamnens motorlok stod för det huvudsakliga växlingsarbetet men när det var snö och tung växling så kom ångloket till användning. Efter hand så tog traktorer och truckar över allt mer när vagnar skulle flyttas runt i hamnen. Motorloket såldes och ångloket stod kvar i reserv. Förarna var samma personal som körde hamnens kranar.

Loket lämnades 1958 för revision i Ystad 1958. Återresan till Malmö genomfördes som en provkörning där föraren i sitt protokoll berömde lokets gångegenskaper. Efter revisionen har loket endast använts vid ett par tillfällen.

1981 gjorde hamnen en stor utrensning och avyttrade alla sina järnvägsfordon. Ångloket överlämnades då av hamnen till Malmö Tekniska museum som vi tecknade ett depositionsavtal med. Vi valde då även ut sex stycken trevliga internvagnar med ursprung från olika privatbanor.

Vid revisionen i Ystad satte man tyvärr in begagnade tuber med påsvetsade ändar. Detta i kombination med bristande underhåll hade medfört att tubsatsen behövde bytas. De är nu urplockade och pannan är i övrigt med beröm godkänd.

Trots sina imponerande dimensioner så är det ett litet lok med ett ålderdomligt utseende. Loket är konstruerat för att gå på mycket sämre spår än vår bana och kommer att bli ett utmärkt lok i vår trafik.

Detta lok har vi valt att återlämna till Malmö Tekniska museum.