LTJ 15

LTJNär Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg i början av 20-talet sökte nya lok för persontrafiken så valde de en något ovanligare loktyp. Valet föll på stort ett fyrkopplat tanklok från Motala Verkstad. LTJ ville ha snabba lok med stora förråd. Loken var godkända för 90km/h och utvecklades ursprungligen för Oxelösund-Flen-Westermanlands Järnväg.

LTJ köpte 1923 två stycken lok av den här typen. De fick nummer 15 och 16. Lok 15 såldes 1938 till TGOJ som redan hade 7 lok av den här typen. På TGOJ gick loket i persontrafik fram till elektrifieringen i början av 1950-talet.

Loket konserverades och ställdes i beredskap. I samband med slopningen så skänktes det 1963 till Trelleborgs museum. I Trelleborg placerades loket först upp utanför museet innan det flyttades in i banhallen.

Loket är numera deponerat till vår föreningen och finns i Klippan i väntan på renovering. Även Ystad-Eslöv järnväg hade två lok av den här typen. Efter förstatligandet stannade loken kvar i Skåne och användes bland annat Malmö-Ystad.

Loket har överförts till GrängesBergsBanornas Järnvägsmuseum som tänker iordningställa loket i driftsskick http://www.gbbj.nu.